What’s in a name
woensdag 30 oktober

Er zijn veel obstakels te overwinnen als je in het Engels over Nederlandse juridische situaties communiceert. Om maar eens voorbeeld te geven: hoe noemt u zichzelf eigenlijk in het Engels?

Laatst kwam ik een jurist tegen die zichzelf barrister noemde. De vrouw had Nederlands recht gestudeerd en was in Nederland werkzaam bij een advocatenkantoor. Toen ik haar vroeg of ze wellicht in Engeland had gestudeerd, keek ze me glazig aan. Dat was niet het geval en ze was ook geen lid van de Engelse Bar. Of enige andere buitenlandse balie. Een andere jurist maakte het nog bonter: om maar zeker te weten dat niets kon worden uitgesloten (zo doen juristen dat tenslotte) noemde hij zichzelf barrister én sollicitor. En ook hij had geen enkele band met Engeland of Wales.

De meeste Nederlandse juristen zullen zichzelf niet presenteren als barrister of sollicitor en daar zijn goede redenen voor. Deze namen zijn immers vooral relevant voor juristen die werkzaam zijn in de praktijk van sommige common law rechtsgebieden (waar het split profession wordt genoemd) (en Japan). Het komt erop neer dat barristers uitsluitend optreden als advocaat bij hogere rechters en beschikbaar zijn voor het geven van legal opinions. Iedereen die wel eens een Britse rechtbankserie heeft gezien, herkent ze meteen: ze dragen een pruik en een toga als ze aan het werk zijn.

Sollicitors daarentegen zijn attorneys, en dat betekent dat zij hun cliënt vertegenwoordigen (in tegenstelling tot de barrister) en ook namens hem optreden. Zij zijn daarom altijd aanwezig als een cliënt de  barrister instrueert en kunnen verder ook nog op de achtergrond bij een zaak betrokken zijn bij het voorbereiden van het bewijs of het treffen van een schikking. Sollicitors kunnen echter ook namens hun cliënt een deal sluiten, een contract tekenen of optreden bij de lagere rechtbanken. In Engeland en Wales zijn ze ook betrokken bij onroerendgoedtransacties, het opstellen van testamenten en creëren van trusts.

Attorney is een woord dat veel Nederlandse juristen wel kennen in de combinatie power of attorney dat vaak wordt gebruikt als onjuiste vertaling van volmacht (maar daarover een andere keer meer). Er wordt ook gesproken van attorney-at-law of attorney at law (Amerikaanse spelling). In de Verenigde Staten worden de juristen die optreden in rechtbanken attorney-at-law genoemd. Deze juristen kunnen echter ook betrokken zijn bij het opstellen van testamenten, trusts en overdracht van onroerend goed.

Het zal de lezer ondertussen duidelijk zijn dat een Nederlandse jurist geen barrister of sollicitor is. Maar hoe moet die zichzelf dan noemen? Attorney(-at-law) misschien?

Maar daaraan kleven dezelfde bezwaren.
Een volgende keer meer.

Antoinette Dop