Dutch law in EnglishBent U een (aankomend) jurist die regelmatig in het Engels communiceert?

Juridisch vertalen is een vak apart. De meeste (aankomend) juristen hebben echter geen vertaalopleiding en moeten het doen met hun middelbare schoolengels. En dan ervaren ze dat het lastig is om Nederlandsrechtelijke situaties weer te geven in het Engels. Dan blijkt ook dat bestaande woordenboeken niet altijd voldoen en dat, als je al een woord gevonden hebt, het toch niet zo makkelijk is om een juridische situatie uit te leggen omdat 'de woorden erom heen' (anders gezegd: het idioom) niet bekend zijn. En je kunt wel een Engels juridisch handboek inkijken, maar dat helpt niet altijd als je een Nederlandse juridische situatie wilt beschrijven.

Voor dergelijke situaties is Dutch law in English geschreven. Dit boek, dat in 2013 geheel herzien is verschenen in een tweede druk, is speciaal geschreven voor Nederlandse juristen of aankomen juristen om te leren te communiceren over hun eigen vak in het Engels. Het is geschreven door een juristvertaler met ervaring in het talenonderwijs.

Er zijn tien hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk is inleidend: hoe komt het nu toch dat het zo lastig kan zijn om Nederlandse juridische concepten te vertalen in het Engels en  wat kan je eraan doen? In de volgende negen hoofdstukken komen even zoveel rechtsgebieden aan de orde, zowel op het gebied van het burgerlijk recht (overeenkomsten, onrechtmatige daad, vennootschapsrecht, personen- en familierecht, goederenrecht, koop), als arbeidsrecht en publiek recht (strafrecht en bestuursrecht). Elk hoofdstuk begint met een summier overzicht over een rechtsgebied in het Engels en daarna volgen oefeningen. De oefeningen zijn gevarieerd en praktisch en hebben betrekking op zowel schriftelijke als mondelinge communicatie. Het boek is primair geschreven om te gebruiken in een cursus, maar aangezien de standaardantwoorden ook zijn opgenomen kan het ook dienen als zelfstudieboek of naslagwerk.

Het boek telt 292 blz en wordt uitgegeven door Kluwer. Het is te koop in de gespecialiseerde boekhandel en online hier.