Do you have a legal document that needs translating into English or Dutch or vice versa?

Welcome, you have come to the right address!

AD Lexis is a translation agency that specialises in the translation of Dutch legal documents from English into Dutch and vice versa. Our translations are made by translators who are also trained lawyers.

And that shows in the quality of the translation!

Training courses and other activities

Besides making translations, AD lexis is also involved in giving courses to lawyers and translators. With our partners we e develop training courses legal English for lawyers and introductory courses on Dutch law for translators.

 

  omslagklein21
   

This is the book we use for our training courses legal English for lawyers.For more information click here

     
     
     


 

Algemeen

AD Lexis is een klein bureau. Dat betekent in ieder geval dat de lijn tussen onze klanten en ons kort en direct is. Allereerst kijken we wat uw wensen zijn en of wij iets kunnen betekenen voor u. Ervaring leert dat de relatie tussen de opdrachtgever en de uitvoerder is gebaat bij goede, heldere afspraken die nagekomen dienen te worden. Dat is ons uitgangspunt en wij voeren onze opdrachten op professionele wijze uit.   justinianus  

Justianus (527-565), keizer van het Romeins-Byzantijnse rijk die verantwoordelijk was voor de codificatie van het Romeinse recht. Het Romeinse recht had toen al een geschiedenis van zo'n 1000 jaar achter zich.  

Vertalingen

Vertalingen van en naar het Engels en Nederlands

Ad Lexis is gespecialiseerd in juridische vertalingen, maar dat neemt niet weg dat wij ook andere vertalingen kunnen doen. Wij hebben in ieder geval ervaring met beide soorten. Voorbeelden van vertalingen: huwelijkse voorwaarden, algemene voorwaarden, overeenkomsten, vonnissen, correspondentie, kookboeken en (wetenschappelijke) artikelen. Wij kunnen ook een vertaling be√ędigen.  

Redactiewerkzaamheden

Redigeren van juridische documenten

Het schrijven van een juridisch document in een vreemde taal is een lastige klus. De inhoud moet kloppen en dan moet er ook nog aandacht worden besteed aan de manier waarop het er staat.  En dat is natuurlijk niet een vanzelfsprekende zaak als dat in een vreemde taal moet gebeuren. Door de redactie van een document over te laten aan AD Lexis kunt u zich richten op de inhoud en zorgen wij voor de stijl. Wij kunnen dan, uiteraard in overleg met u, ervoor zorgen dat het document ook in taalkundig opzicht correct is opgesteld.  

Cursussen

Cursussen juridisch Engels voor juristen en Inleiding recht voor vertalers

In samenwerking met Branch Out verzorgt AD Lexis cursussen juridisch Engels voor juristen, gebaseerd op het boek Introduction into legal English for Dutch students (Kluwer 2009). Dit zijn op maat gemaakte cursussen waarin cursisten leren om effectief te communiceren in het Engels over hun vak, het Nederlandse recht.

Er zijn ook cursussen Inleiding in het recht voor vertalers. In deze cursus ligt de nadruk op kennisoverdracht. De cursus is bedoeld voor vertalers die incidenteel of regelmatig juridische teksten vertalen. Deze cursussen worden gegeven in samenwerking met Teamwork.  

Law comparison

Looking up a word in a legal dictionary is the first thing that springs to mind when considering legal translations.
Unfortunately, it is not that easy.
There are a number of legal dictionaries in English and Dutch, but they do not alwyas fit the bill.
Sometimes a word is not to be found or the dictionary is 'one way' only.
Furthermore, it is not always clear what the starting point of the dictionary has been: which considerations underlie the solutions found?

Whatever source a legal translator consults, he/she will always have to double-check it.
This may entail looking into a single language dictionary or ocnsulting a legal handbook on the subject.
Keyword here is law comparison.
The translator will have to look for a term in the in the target language that has the same meaning.
This requires knowledge of both legal systems. And this is pre-eminently the work cof a lawyer/translator.
The starting point however, remains the original which gives a description of a legal situation governed by by a certain law system.
So a translation of a contract subject to Dutch law cannot use common law terms arbitrarily if they do not convey the meaning of the original.
An example of this is toerekenbare tekortkoming, which cannot be translated as breach of contract, given the specific meaning of this concept in Dutch law.
Sometimes it is better to give a more literal translation such as attributable non-performance as this is a correct reflection of the Dutch law concept.
Breach of contract can then be used as a translaton of wanprestatie.
This method is also the starting point of Introduction into legal English for Dutch students, a book recently published by Kluwer.
The book was written by Antoinette Dop, lawyer linguist and owner of AD lexis. 

Universiteit Bologna

 

The logo of the University of Bologna (Italy), the oldest university in the world.
Law was also taught here, which primarily meant Roman law.
Incidentally, Roman law can be useful for today's translators especially when it concerns property law
where the differences between civil law and common law are substantial
are substantial. This makes law comparison, with the aim of finding an equivalent term,
rather pointless. And in that case a Roman law term can be useful.

 

Description of the method of a lawyer/translator

To gain an idea of how a legal translator works, here is an article (in Dutch) giving a description of the law comparitive method. It was written by Antoinette Dop, founder of AD Lexis and published in the Linguaan, a professional journal published by the NGTV, the professional organisation for interpreters and translators in the Netherlands.

"it was only when I read your translation that I understood what the text was all about!", reaction of a client after reading a translation half of which was completed by AD lexis.

Antoinette DopAntoinette Dop is the owner of AD Lexis

Antoinette has two law degrees.
She read Dutch law at the Utrecht University and notarial law at the Free University (Amsterdam).
She is also a trained translator.
Before establishing AD Lexis in 1999, she taught at Utrecht University (Roman law, patrimonial law, family property law and succession) and at the Free University (Amsterdam) (patrimonial law). She also taught writing skills and Dutch at a language institute.

Antoinette is a member of the NGTV (the major professional organisation for translators in the Netherlands) and is registered with the district courts of The Hague and Rotterdam and the Bureau Beedigde Tolken en Vertalers (nr. 2299)

She writes about legal translating and related subjects on a regular basis.
September 2013 saw the publication (by Kluwer) of the second edition of her book called Dutch law in English.
The book is meant as a textbook for lawyers, university law students and students at higher professional education institutes to help them communicate in English on Dutch law.

More information? contact us


AD lexis is registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under number 27172871.
Ad Lexis collaborates with other translation agencies for language combinations other than English-Dutch
We are registered as a company under number 27172871.