Juridisch Engels voor juristen, oftewel hoe kan ik effectief leren communiceren in het Engels over het Nederlandse recht
AD lexis werkt samen met Branch Out en de Erasmus Academie voor het verzorgen van cursussen juridisch Engels voor juristen. Deze cursussen zijn bestemd voor juristen die werkzaam zijn in de (internationale) rechtspraktijk. Doel van de cursus is om effectiever te communiceren in het Engels, met bijzondere aandacht voor het Nederlandse recht.

De ideale combinatie: vorm en inhoud in één cursus
Met vorm bedoelen we de taalkundige aspecten van de Engelse taal. Doel is om het mondelinge en schriftelijke taalgebruik van de juridische professional te verbeteren, waarbij het eigen werk van de deelnemer en praktijkgerelateerde onderwerpen centraal staan. Zo leren de deelnemers om e-mails te schrijven en zichzelf voor te stellen maar wordt er ook aandacht besteed aan interculturele aspecten.

Met inhoud bedoelen we het recht. Dus hoe zeg ik een overeenkomst op in het Engels? Hoe leg ik aan mijn klant uit hoe het Nederlandse systeem van de overdracht van onroerend goed werkt? UItgangspunt hierbij is het Nederlandse vermogensrecht, waarbij al naar gelang de wensen van de klant bepaalde accenten kunnen worden gelegd. Voor een notariële praktijk kan zo de nadruk worden gelegd op het huwelijksvermogensrecht, terwijl een ander kantoor meer aandacht wil voor het algemene verbintenissenrecht. In dit deel van de cursus wordt gebruik gemaakt van Dutch law in English (Kluwer 2013).

branchout