Cursus Inleiding in het Nederlands recht voor vertalers

In het afgelopen jaar hebben we samengewerkt met  Teamwork voor de cursus Inleiding in het recht voor vertalers. De cursus was een groot succes en zal in 2014-2015 herhaald worden.

Deze cursus is bedoeld voor vertalers en tolken die (incidenteel) juridische documenten vertalen vanuit het Nederlands naar een vreemde taal. Iedere bijeenkomst is gewijd aan een ander onderwerp dat gekozen is in verband met de vertaalpraktijk. Zo zal in de eerste bijeenkomst een algemene inleiding in het recht gegeven worden, gevolgd door personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en echtscheidingen. Andere onderwerpen die in de cursus aan de orde komen: overeenkomsten (met bijzondere aandacht voor algemene voorwaarden), rechtspersonen en arbeidsrecht. Tijdens de bijeenkomsten zal er veel gelegenheid zijn om te oefenen met de terminologie en waar mogelijk zullen veel voorkomend documenten uit de praktijk aan de orde komen zoals huwelijksevoorwaarden en een hypotheekakte. De hele cursus zal 7 bijeenkomsten gaan tellen.

Het doel van de cursus is vertalers en tolken kennis te laten maken met de context van een juridisch document. Wat moet een vertaler eigenlijk doen met een typisch Nederlands juridisch concept als 'gemeenschap van goederen'? Zijn algemene voorwaarden altijd allemaal van toepassing? Een onrechtmatige daad (komt in veel vertalingen voor en wordt bijna altijd fout vertaald) is niet het tegenovergesteld van een rechtmatige daad. Wat is het dan wel? enz.

De cursus bestaat uit modules die los van elkaar gevolgd kunnen worden, maar die ook als een geheel kunnnen worden gedaan.Met de cursus kunnen PE punten verdiend worden: de eerste bijeenkomst zal 6 PE punten opleveren en alle bijeenkomsten daarna 4 PE punten.

 informatie over aanmelding, tijden, locatie en cursusinhoud kan hier worden gevonden.