De eigenaar van AD Lexis is mr Antoinette Dop.

Antoinette is afgestudeerd in Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht en notariaat aan de VU in Amsterdam. Bovendien heeft ze een vertaalopleiding Engels afgerond. Totdat zij in 1999  begon met AD Lexis, heeft ze lesgegeven aan de Universiteit van Utrecht (Romeins recht, hoofdvakken burgerlijk recht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht) en de VU in Amsterdam  (hoofvakken burgerlijk recht). Verder heeft ze schrijfcursussen gegeven en Nederlands les op een taleninstituut.

Antoinette is lid van het NGTV (de grootste beroepsorganisatie voor vertalers in Nederland) en staat ingeschreven bij de rechtbank als beëdigd vertaler en het Kwaliteitsregister voor Tolken en vertalers.

Verder publiceert ze regelmatig over juridisch vertalen en aanverwante onderwerpen.
In juli 2013 is de tweede druk van haar boek verschenen bij Kluwer. Het boek is bedoeld als leerboek voor rechtenstudenten op de universiteit en het hbo om te leren communiceren over hun vak in het Engels. De titel is Dutch law in English (Kluwer 2013).

Antoinette Dop
Voor taalcombinaties anders dan Engels-Nederlands werkt AD lexis samen met andere vertaalbureaus. 
AD Lexis is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27172871
.